ສີນເຊື່ອເພື່ອກັນສະພາບຄ່ອງ

15:45|30-04-2021

ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ເພື່ອຕອບສະໜອງແກ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ໃນນັ້ນລວມເຖິງພະນັກງານທີ່ສັງກັດລັດ, ເອກະຊົນ ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍໄດ້ແນ່ນອນເປັນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ບຸກຄົນດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ເພື່ອນຳໄປຊື້ເຮືອນພ້ອມທີ່ດິນ ຫລື ໄປຊື້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ໃນການກໍ່ສ້າງ ຫລື ສ້ອມແປງທີ່ພັກພາອາໄສ ໃສ່ດິນຂອງຕົນເອງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການຊື້-ຂາຍ ແລກປ່ຽນອະສັງຫະລີມມະຊັບ ຫລື ເປົ້າໝາຍທຸລະກິດ.

1). ຄຸນລັກສະນະ

ເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ເພື່ອຕອບສະໜອງແກ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ໃນນັ້ນລວມເຖິງພະນັກງານທີ່ສັງກັດລັດ, ເອກະຊົນ ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍໄດ້ແນ່ນອນເປັນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ບຸກຄົນດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ເພື່ອນຳໄປຊື້ເຮືອນພ້ອມທີ່ດິນ ຫລື ໄປຊື້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ໃນການກໍ່ສ້າງ ຫລື ສ້ອມແປງທີ່ພັກພາອາໄສ ໃສ່ດິນຂອງຕົນເອງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການຊື້-ຂາຍ ແລກປ່ຽນອະສັງຫະລີມມະຊັບ ຫລື ເປົ້າໝາຍທຸລະກິດ.

2). ສະກຸນເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ

ສະກຸນເງິນກີບ

3). ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ

ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດບໍ່ເກີນ 250 ລ້ານກີບ.

4). ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ສາມາດເບິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍໄດ້ທີ່ນີ້.

5). ກໍານົດເວລາກູ້ຢືມ

ເລີ່ມແຕ່ 1 - 7 ປີ (ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມຈະເປັນໄລຍະສັ້ນ ຫລື ໄລຍະຍາວ ຂື້ນຢູ່ກັບເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ ແລະ ແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ຈະມາຊຳລະໜີ້ເປັນຫລັກ).

6). ການຊຳລະຄືນເງິນກູ້

ຕົ້ນທຶນຊຳລະເປັນງວດ ຫລື ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດຊຳລະໜີ້ຕົວຈິງຂອງຜູ້ຂໍກູ້ຢືມ, ສຳລັບພະນັກງານ ແມ່ນຕັດເງິນເດືອນຈາກບັນຊີຝາກຂອງຜູ້ກູ້ແຕ່ລະເດືອນ ໃນວັນທີເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ສ່ວນດອກເບ້ຍຊຳລະທຸກໆ ທ້າຍເດືອນ.

7). ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

  • - ສັງຫະລິມມະຊັບ (ໃບຢັ້ງຢຶນເງິນຝາກ, ພັນທະບັດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ອື່ນໆ) - ອະສັງຫາລິມມະຊັບ (ໃບຕາດິນຖາວອນ…)

8). ເອກະສານປະກອບ

  • ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມ
  • ບັດປະຈຳໂຕ/ສຳມະໂນຄົວ (Copy)
  • ຊີວະປະຫວັດ
  • ໃບຢັ້ງຢືນແຫລ່ງລາຍຮັບ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນຈາກອົງກອນທີ່ຕົນສັງກັດ
  • ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ
  • ໃບສະຫລຸບຜົນໄດ້ຮັບ (ກຳໄລ-ຂາດທຶນ)
  • ເອກະສານກ່ຽວກັບຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ
  • ໃບຕາດີນ, ແຜນທີ່ດິນ (Copy); ປື້ມເງິນຝາກ, ພັນທະບັດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ; ໃບມອບກຳມະສິດ
  • ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມທະນາຄານຮຽກຮ້ອງ

9). ຄ່າທໍານຽມ

ສາມາດເບິ່ງຄ່າທຳນຽມໄດ້ທີ່ນີ້

ພຸດສາລາ

Nguồn:

0 ຄວາມເຫັນ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກູນ

ອີເມວ
ຄວາມເຫັນ

ຂ່າວເດັ່ນ

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
3,90
3,90
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,30
4,40
5,00
6,20
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,30
3,40
3,50
5,00
5,10
5,70
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,65
2,75
2,85
4,20
4,20
4,40
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.930 23.140 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.955 23.155 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.948 23.158 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.980 23.160 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.950 23.130 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.960 23.140 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.949 23.161 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.940 23.140 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.950 23.130 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.970 23.130 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

ລາຄາຄໍາ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
54.900
55.320
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
54.900
55.300
Vàng SJC 5c
54.900
55.320
Vàng nhẫn 9999
50.850
51.450
Vàng nữ trang 9999
50.450
51.150