ທະນາຄານພັດທະນາລາວ Lao Development Bank....

15:32|30-04-2021

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດລັດແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຖືຫຸ້ນໂດຍກະຊວງການເງິນ. ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະ ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດຕາມສິດຂອບເຂດພະລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໃນປີ 1999 ລັດຖະບານກໍ່ຄື ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີທິດທາງນະໂຍບາຍປັບປຸງ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດຄືນໃໝ່ ຍ້ອນວ່າທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດມີລັກສະນະເປັນທະນາຄານແບບທ້ອງຖິ່ນ, ຕັ້ງຢູ່ຕາມພູມມິພາກຕ່າງໆ, ກະແຈກກະຈາຍ, ຂາດກໍາລັງແຮງທາງດ້ານການເງິນ, ການຈັດຕັ້ງສາຂາຊໍ້າຊ້ອນກັນ, ຕົ້ນທຶນການດໍາເນີນງານສູງ, ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຕໍ່າ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດມີລັກສະນະຈໍາກັດ, ບໍ່ສາມາດເປີດກວ້າງອອກສູ່ພາຍນອກ ແລະ ການພົວພັນສາກົດໄດ້. ດ້ວຍເຫດນັ້ນຈິ່ງໄດ້ມີການຮ່ວມບັນດາທະນາຄານທີ່ກະແຈກກະຈາຍເຂົ້າກັນໄດ້ເປັນ (ທະນາຄານລ້ານຊ້າງຈໍາກັດ ແລະ ທະນາຄານລາວໃໝ່ຈໍາກັດ).

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍຫັນເອົາ 2 ທະນາຄານທຸລະກິດລັດລວມຕົວເຂົ້າກັນ, ເຊິ່ງປະກອບມີ: ທະນາຄານລາວໃໝ່ຈໍາກັດ ແລະ ທະນາຄານລ້ານຊ້າງຈໍາກັດ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໂຮມເອົາຊັບສິນ, ໜີ້ສີນ ແລະ ພະນັກງານທະນາຄານທັງໝົດເຂົ້າກັນ. ການລວມຕົວກັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ເປັນການຟື້ນຟູ, ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງແຂງແກ່ນ, ເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈຂອງສັງຄົມ, ຫັນເອົາວຽກງານທະນາຄານໄປສູ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີການໄລ່ລຽງ ທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ​ປະ​ເທດພຽບພ້ອມໄປ​ດ້ວຍ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ມີ​ຄວາມສາມາດ​ຢ່າງ​ກ້ວາງ​ຂວາງ ​ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝກວ່າ​ເກົ່າ. ຮັບປະກັນ​ໄດ້​ສິດຜົນປະ​ໂຫຍ​ດຂ​ອງລູກ​ຄ້າ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ ​ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການຜັນ​ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ມະຕິ​ກອງປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ກໍ​ຄື​ບັນດາ​ຄາດໝາຍ​ສູ້​ຊົນທີ່​ພັກ​ ແລະ ​ລັດ​ຖະບານໄດ້​ກໍານົດ​ອອກ​ໄວ້​ນັ້ນ​ໃຫ້​ປະກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ.

ພາຍຫຼັງລວມຕົວແຕ່ປິ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ກ່ອນທະນາຄານພັດທະນາລາວ ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ອາຄານ ເລກທີ 39 ຖະໜົນ ປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຢືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຍ້າຍສໍານັກງານໃຫຍ່ ມາຢູ່ອາຄານເລກທີ 013, ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະດ້ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ໄດ້ຫັນເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຂົ້າໃນວຽກງານນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍເມື່ອທຽບໃສ່ແຕ່ກ່ອນ. ເຊິ່ງສະແດງອອກຄື: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໃນການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ. ແນ່ໃສ່ການສົ່ງເສີມພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກການນໍາໃຊ້ລະບົບ BANK2000 ທີ່ນໍາໃຊ້ມາແຕ່ປີ 2003 ມາເປັນລະບົບ CORE BANKING ທີ່ເອີ້ນວ່າ: T24 ໃນວັນທີ 01/03/2010. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ Online ຢູ່ທົ່ວລະບົບ. ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ການດໍາເນີນທຸລະກໍາ ທາງດ້ານການເງິນຜ່ານລະບົບຕູ້ ATM. ແລະ ເປັນທະນາຄານແຫ່ງທໍາອິດ ທີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບ Mobile Banking ໃນຮູບແບບ M-Commerce ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.

ອ່ານ ຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມຈາກ  https://www.ldblao.la

 

ພຸດສາລາ

Nguồn:

ຫົວຂໍ້ພົວພັນ
0 ຄວາມເຫັນ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກູນ

ອີເມວ
ຄວາມເຫັນ

ຂ່າວເດັ່ນ

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
3,90
3,90
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,30
4,40
5,00
6,20
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,30
3,40
3,50
5,00
5,10
5,70
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,65
2,75
2,85
4,20
4,20
4,40
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.930 23.140 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.955 23.155 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.948 23.158 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.980 23.160 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.950 23.130 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.960 23.140 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.949 23.161 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.940 23.140 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.950 23.130 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.970 23.130 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

ລາຄາຄໍາ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
54.900
55.320
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
54.900
55.300
Vàng SJC 5c
54.900
55.320
Vàng nhẫn 9999
50.850
51.450
Vàng nữ trang 9999
50.450
51.150